QUYỀN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Thông tin được đăng tải trên website của Vietnam Asset Management Limited (VAM) chỉ dùng cho mục đích tham khảo. VAM luôn cố gắng cập nhật thông tin chính xác và mới nhất, tuy nhiên VAM không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào về tính hoàn thiện, chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp của website hay thông tin, sản phẩm, dịch vụ của VAM đăng trên website cho bất cứ mục đích nào. Người truy cập tự chịu trách nhiệm về bất cứ rủi ro nào nếu sử dụng các thông tin tham khảo này.

Thông tin trên website có thể bị giới hạn bởi luật pháp ở một số nước. Thông tin trên website không nhằm để phổ biến đến các đối tượng thuộc các quốc gia hay vùng lãnh thổ không cho phép sự phổ biến này. Người truy cập phải bảo đảm việc sử dụng các thông tin này cho các quyết định đầu tư của mình không vi phạm luật định tại quốc gia của họ. Người truy cập có trách nhiệm tìm hiểu và tuân thủ tất cả những điều luật và quy định liên quan đến việc sử dụng các thông tin này.

Thông tin đăng tải trên website không phải là sự chào mời để bán cổ phiếu hay chứng chỉ quỹ của bất cứ sản phẩm đầu tư nào đăng tải ở đây cho các nhà đầu tư tại các quốc gia hay vùng lãnh thổ mà việc chào mời hay phân phối như thế được xem là phạm luật. Việc phát tán thông tin trên website này cho các cá nhân khác dưới bất cứ hình thức nào buộc người phát tán thông tin lẫn người tiếp nhận thông tin phải đồng ý tuân theo các điều khoản sử dụng nêu ra ở trang này.

Thông qua website này, người truy cập có thể liên kết đến các website khác không thuộc quyền quản lý của VAM. VAM không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về bản chất, nội dung và giá trị của các thông tin trên các website này. Việc liên kết với các website khác không có ngụ ý đây là sự giới thiệu hay xác nhận các thông tin chứa đựng trong các website đó.

Công ty Vietnam Asset Management Limited, các chi nhánh, các công ty thành viên cũng như giám đốc và nhân viên của VAM, không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp, tổn thất là hệ quả hay tình cờ gây ra từ việc sử dụng các thông tin trên website và việc phát tán các thông tin này của người truy cập. Người truy cập nên lưu ý rằng các thành tích đạt được trong quá khứ không phải là căn cứ để suy đoán kết quả đầu tư trong tương lai. Người truy cập cần tìm kiếm sự tư vấn của các chuyên gia tài chính và đầu tư về chiến lược đầu tư và sản phẩm mà mình muốn đầu tư.

VAM luôn cố gắng nâng cấp và cải tiến website để có thể phục vụ tốt hơn. Tuy nhiên, VAM không chịu trách nhiệm cho sự gián đoạn hay tình trạng tạm thời không truy cập được do các lỗi kỹ thuật nằm ngoài khả năng quản lý của VAM.

Không được sao chép bất cứ nội dung nào trong website này mà không được sự đồng ý bằng văn bản của VAM. Website này thuộc bản quyền của công ty Vietnam Asset Management Limited. Đã đăng ký bản quyền năm 2011.

 

Funds
Fund As of NAV/unit Returns (%) Inception date Structure Open frequency Bloomberg Reuters
1M 3M 6M YTD 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 Y 8 Y 9 Y 10 Y Since Inception
VEMF SICAV - CLASS A 31 Oct, 2017 EUR 1,136.7 -0.1 -1.7 -3.4 -5.5 -6.8 1.5 1.3 13.7 18 Jun, 2014 Open-ended Daily IPCVEMA LX 68266524
VN-Index - - 6.5 10.0 10.3 15.0 14.4 29.6 44.7 84.2 118.8 - - - - - 61.8 - - - - -
VEMF SICAV - CLASS B 31 Oct, 2017 EUR 1,103.0 -0.1 -1.8 -3.6 -5.8 -7.2 0.1 -1.4 10.3 01 Aug, 2014 Open-ended Daily IPCVEMB LX 68266525
VN-Index - - 6.5 10.0 10.3 15.0 14.4 29.6 44.7 - - - - - - - 53 - - - - -
VEMF SICAV - CLASS C 31 Oct, 2017 USD 1,021.8 -1.4 -2.4 3.4 4.8 -0.9 2.2 05 Aug, 2016 Open-ended Daily IPCVEMC LX -
VN-Index - - 5.1 8.8 18.1 27.3 21.8 - - - - - - - - - 32.2 - - - - -
VEMF 30 Nov, 2016 USD 8.0 0.8 12.4 8.9 8.9 -9.1 -10.0 7.7 33.8 48.8 0 0 0 0 0 -13.7 28 Feb, 2007 Open-Ended Monthly VAMVEMF KY Equity 65092798
VN-Index - - 2.6 12.6 10.1 10.1 4.4 4.6 25.0 40.3 34.9 0 0 0 0 0 -60.4 - - - - -
Last updated: 31 Oct 2017

Vietnam Emerging Market Fund (Cayman) - VEMF

Vietnam Emerging Market Fund SICAV (UCITS V complaint fund) - VEMF SICAV