Quản lý tài khoản riêng

    Dịch vụ Quản lý Danh mục Đầu tư Riêng lẻ của VAM là một giải pháp sáng tạo dành cho các khách hàng mong muốn sở hữu danh mục đầu tư riêng vào thị trường chứng khoán và các công cụ có thu nhập cố định tại Việt Nam. Được kết hợp với kinh nghiệm quản lý quốc tế chuyên nghiệp và sở hữu lợi thế địa phương, đội ngũ VAM sẽ cung cấp cho mỗi khách hàng giải pháp tối ưu hóa dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư riêng của mình.