Quản lý tài khoản riêng

  Dịch vụ Quản lý Danh mục Đầu tư Riêng lẻ của VAM là một giải pháp sáng tạo dành cho các khách hàng mong muốn sở hữu danh mục đầu tư riêng vào thị trường chứng khoán và các công cụ có thu nhập cố định tại Việt Nam. Được kết hợp với kinh nghiệm quản lý quốc tế chuyên nghiệp và sở hữu lợi thế địa phương, đội ngũ VAM sẽ cung cấp cho mỗi khách hàng giải pháp tối ưu hóa dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư riêng của mình.

  Funds
  Fund As of NAV/unit Returns (%) Inception date Structure Open frequency Bloomberg ISIN Code
  1M 3M 6M YTD 1 Y 3 Y Since Inception
  VEMF SICAV - CLASS A 30 Apr, 2019 EUR 1,188.8 0.1 4.0 -0.1 4.3 -11.0 13.6 18.9 18 Jun, 2014 Open-ended Daily IPCVEMA LX LU1042536018
  VN-Index (EUR) - - -0.3 8.8 12.2 10.5 -1.4 60.3 90 - - - - -
  VEMF SICAV - CLASS B 30 Apr, 2019 EUR 1,140.9 0 3.8 -0.3 4.1 -11.5 11.3 14.1 01 Aug, 2014 Open-ended Daily IPCVEMB LX LU1042536281
  VN-Index (EUR) - - -0.3 8.8 12.2 10.5 -1.4 60.3 79.7 - - - - -
  VEMF SICAV - CLASS C 30 Apr, 2019 USD 1,007.6 -0.5 1.6 -1.8 2.2 -17.6 0 0.8 05 Aug, 2016 Open-ended Daily IPCVEMC LX LU1218444351
  VN-Index (USD) - - -1.2 6.1 10.0 8.0 -9.2 0 48.9 - - - - -
  Last updated: 30 Apr 2019

  Vietnam Emerging Market Fund SICAV (UCITS V complaint fund) - VEMF SICAV