Press Releases

Icon Download PDF

Thông báo v/v Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận nguyên tắc chấm dứt hoạt động VPDD Vietnam Asset Management Ltd tại TPHCM.

Vietnam Asset Management Ltd thông báo về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam chấp thuận theo nguyên tắc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Vietnam Asset Management Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh như công văn đính kèm. Theo đó, Văn phòng đại diện sẽ tiến hành hoàn tất các thủ tục cần thiết để đóng của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật hiện hành.