Press Releases

Icon Download PDF

Thông báo chấp thuận gia hạn hoạt động VPDD Vietnam Asset Management Ltd tại TPHCM

Vietnam Asset Management trân trọng thông báo về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam chấp thuận gia hạn hoạt động của Văn phòng đại diện Vietnam Asset Management Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Theo đó, thời gian hoạt động của Văn phòng đại diện đến ngày 03 tháng 05 năm 2022.

Funds
Fund As of NAV/unit Returns (%) Inception date Structure Open frequency Bloomberg ISIN Code
1M 3M 6M YTD 1 Y 3 Y Since Inception
VEMF SICAV - CLASS A 30 Apr, 2019 EUR 1,188.8 0.1 4.0 -0.1 4.3 -11.0 13.6 18.9 18 Jun, 2014 Open-ended Daily IPCVEMA LX LU1042536018
VN-Index (EUR) - - -0.3 8.8 12.2 10.5 -1.4 60.3 90 - - - - -
VEMF SICAV - CLASS B 30 Apr, 2019 EUR 1,140.9 0 3.8 -0.3 4.1 -11.5 11.3 14.1 01 Aug, 2014 Open-ended Daily IPCVEMB LX LU1042536281
VN-Index (EUR) - - -0.3 8.8 12.2 10.5 -1.4 60.3 79.7 - - - - -
VEMF SICAV - CLASS C 30 Apr, 2019 USD 1,007.6 -0.5 1.6 -1.8 2.2 -17.6 0 0.8 05 Aug, 2016 Open-ended Daily IPCVEMC LX LU1218444351
VN-Index (USD) - - -1.2 6.1 10.0 8.0 -9.2 0 48.9 - - - - -
Last updated: 30 Apr 2019

Vietnam Emerging Market Fund SICAV (UCITS V complaint fund) - VEMF SICAV