Press Releases

Icon Download PDF

Thông báo thay đổi Trưởng đại diện của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện Vietnam Asset Management tại TPHCM trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng là Trưởng đại diện Văn phòng đại diện tại TPHCM. Hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2017.

Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chấp thuận về việc thay đổi Trưởng đại diện Văn phòng đại diện Vietnam Asset Management Ltd tại TPHCM theo Giấy phép điều chỉnh số 01/GCN-UBCK ngày 05/01/2017. Theo đó Trưởng đại diện mới là ông Nguyễn Xuân Hùng, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Funds
Fund As of NAV/unit Returns (%) Inception date Structure Open frequency Bloomberg ISIN Code
1M 3M 6M YTD 1 Y 3 Y Since Inception
VEMF SICAV - CLASS A 30 Apr, 2019 EUR 1,188.8 0.1 4.0 -0.1 4.3 -11.0 13.6 18.9 18 Jun, 2014 Open-ended Daily IPCVEMA LX LU1042536018
VN-Index (EUR) - - -0.3 8.8 12.2 10.5 -1.4 60.3 90 - - - - -
VEMF SICAV - CLASS B 30 Apr, 2019 EUR 1,140.9 0 3.8 -0.3 4.1 -11.5 11.3 14.1 01 Aug, 2014 Open-ended Daily IPCVEMB LX LU1042536281
VN-Index (EUR) - - -0.3 8.8 12.2 10.5 -1.4 60.3 79.7 - - - - -
VEMF SICAV - CLASS C 30 Apr, 2019 USD 1,007.6 -0.5 1.6 -1.8 2.2 -17.6 0 0.8 05 Aug, 2016 Open-ended Daily IPCVEMC LX LU1218444351
VN-Index (USD) - - -1.2 6.1 10.0 8.0 -9.2 0 48.9 - - - - -
Last updated: 30 Apr 2019

Vietnam Emerging Market Fund SICAV (UCITS V complaint fund) - VEMF SICAV