Media Coverage
Hoạt động của các công ty quản lý quỹ sẽ ngày càng sôi động (Vietnam Securities Review, July 2015)

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hoạt động thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam (7/2000-7/2015), Tạp chí Chứng khoán xin gửi tới bạn đọc những ý kiến chia sẻ của Lãnh đạo các công ty quản lý quỹ (Cty QLQ) về một số nội dung xoay quanh sự phát triển của ngành Quỹ Việt Nam nói chung và hoạt động của các CtyQLQ nói riêng...

Funds
Fund As of NAV/unit Returns (%) Inception date Structure Open frequency Bloomberg ISIN Code
1M 3M 6M YTD 1 Y 3 Y Since Inception
VEMF SICAV - CLASS A 30 Apr, 2019 EUR 1,188.8 0.1 4.0 -0.1 4.3 -11.0 13.6 18.9 18 Jun, 2014 Open-ended Daily IPCVEMA LX LU1042536018
VN-Index (EUR) - - -0.3 8.8 12.2 10.5 -1.4 60.3 90 - - - - -
VEMF SICAV - CLASS B 30 Apr, 2019 EUR 1,140.9 0 3.8 -0.3 4.1 -11.5 11.3 14.1 01 Aug, 2014 Open-ended Daily IPCVEMB LX LU1042536281
VN-Index (EUR) - - -0.3 8.8 12.2 10.5 -1.4 60.3 79.7 - - - - -
VEMF SICAV - CLASS C 30 Apr, 2019 USD 1,007.6 -0.5 1.6 -1.8 2.2 -17.6 0 0.8 05 Aug, 2016 Open-ended Daily IPCVEMC LX LU1218444351
VN-Index (USD) - - -1.2 6.1 10.0 8.0 -9.2 0 48.9 - - - - -
Last updated: 30 Apr 2019

Vietnam Emerging Market Fund SICAV (UCITS V complaint fund) - VEMF SICAV