Media Coverage
Hoạt động của các công ty quản lý quỹ sẽ ngày càng sôi động (Vietnam Securities Review, July 2015)

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hoạt động thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam (7/2000-7/2015), Tạp chí Chứng khoán xin gửi tới bạn đọc những ý kiến chia sẻ của Lãnh đạo các công ty quản lý quỹ (Cty QLQ) về một số nội dung xoay quanh sự phát triển của ngành Quỹ Việt Nam nói chung và hoạt động của các CtyQLQ nói riêng...