Contact Us

Image

   

  Vietnam Asset Management Ltd.

  Địa chỉ: Phòng 01-A, Tầng 15, Tòa nhà Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1,
  Thànnh phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điện thoại: +84 8 3910 3757

  Fax: +84 8 3910 3794

  Or email us