Chúng tôi tuân theo một quy trình đầu tư chặt chẽ bao gồm việc đánh giá định tính và định lượng toàn bộ giá trị dựa trên những phương pháp phân tích và mô hình riêng do chúng tôi xây dựng.

  Về phương diện định tính, chúng tôi quan tâm nhiều đến chất lượng quản lý của công ty mà chúng tôi muốn đầu tư. Chúng tôi nhìn vào mô hình kinh doanh của công ty, tính năng động của lĩnh vực kinh doanh và tất cả các yếu tố khác có ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Giá trị của VAM là ở chỗ chúng tôi nghiên cứu nhằm phát hiện những công ty đang trải qua hay hưởng lợi từ sự phát triển mang tính chuyển mình của nền kinh tế, của lĩnh vực hoạt động cũng như của bản thân công ty.

  Chúng tôi thường xuyên trao đổi với những công ty mà chúng tôi đã đầu tư để cùng sát cánh với họ trong quá trình phát triển và tư vấn cho công ty trong những quyết định mang tính chiến lược. Chúng tôi cũng trao đổi với những bên có liên quan đến công ty như các nhà cung cấp, khách hàng và đối thủ cạnh tranh để có được sự đánh giá chính xác hơn về tình hình hoạt động và tính bền vững của công ty.

  Về phương diện định lượng, VAM phân tích ý tưởng đầu tư rất cẩn trọng thông qua việc sử dụng mô hình tài chính nội bộ kết hợp với nhiều kỹ thuật định giá giá trị khác.

  Image
  Funds
  Fund As of NAV/unit Returns (%) Inception date Structure Open frequency Bloomberg ISIN Code
  1M 3M 6M YTD 1 Y 3 Y Since Inception
  VEMF SICAV - CLASS A 30 Apr, 2019 EUR 1,188.8 0.1 4.0 -0.1 4.3 -11.0 13.6 18.9 18 Jun, 2014 Open-ended Daily IPCVEMA LX LU1042536018
  VN-Index (EUR) - - -0.3 8.8 12.2 10.5 -1.4 60.3 90 - - - - -
  VEMF SICAV - CLASS B 30 Apr, 2019 EUR 1,140.9 0 3.8 -0.3 4.1 -11.5 11.3 14.1 01 Aug, 2014 Open-ended Daily IPCVEMB LX LU1042536281
  VN-Index (EUR) - - -0.3 8.8 12.2 10.5 -1.4 60.3 79.7 - - - - -
  VEMF SICAV - CLASS C 30 Apr, 2019 USD 1,007.6 -0.5 1.6 -1.8 2.2 -17.6 0 0.8 05 Aug, 2016 Open-ended Daily IPCVEMC LX LU1218444351
  VN-Index (USD) - - -1.2 6.1 10.0 8.0 -9.2 0 48.9 - - - - -
  Last updated: 30 Apr 2019

  Vietnam Emerging Market Fund SICAV (UCITS V complaint fund) - VEMF SICAV