Image

  Là nhà quản lý quỹ đầu tư năng động mang phong cách phân tích chuyên sâu tập trung vào giá trị của từng doanh nghiệp (“bottom-up”), chúng tôi tập trung tìm kiếm những cơ hội đầu tư có khả năng sinh lợi cao nhất thông qua việc phân tích sâu rộng thị trường, đánh giá và định giá các công ty thông qua một quy trình đánh giá khắt khe.

  Chúng tôi chỉ đầu tư vào những công ty mà chúng tôi hiểu rất rõ và tin tưởng vào khả năng tăng trưởng tốt của công ty. Chúng tôi không đầu tư theo phương châm từ trên xuống dưới, có nghĩa là chúng tôi không đầu tư vào các cổ phiếu có vốn hóa lớn chỉ vì lý do những cổ phiếu này chiếm tỷ trọng lớn trong chỉ số Index. Chúng tôi là những nhà đầu tư dài hạn và không có ý định chạy theo những cổ phiếu “nóng” trên thị trường.

  Funds
  Fund As of NAV/unit Returns (%) Inception date Structure Open frequency Bloomberg ISIN Code
  1M 3M 6M YTD 1 Y 3 Y Since Inception
  VEMF SICAV - CLASS A 30 Apr, 2019 EUR 1,188.8 0.1 4.0 -0.1 4.3 -11.0 13.6 18.9 18 Jun, 2014 Open-ended Daily IPCVEMA LX LU1042536018
  VN-Index (EUR) - - -0.3 8.8 12.2 10.5 -1.4 60.3 90 - - - - -
  VEMF SICAV - CLASS B 30 Apr, 2019 EUR 1,140.9 0 3.8 -0.3 4.1 -11.5 11.3 14.1 01 Aug, 2014 Open-ended Daily IPCVEMB LX LU1042536281
  VN-Index (EUR) - - -0.3 8.8 12.2 10.5 -1.4 60.3 79.7 - - - - -
  VEMF SICAV - CLASS C 30 Apr, 2019 USD 1,007.6 -0.5 1.6 -1.8 2.2 -17.6 0 0.8 05 Aug, 2016 Open-ended Daily IPCVEMC LX LU1218444351
  VN-Index (USD) - - -1.2 6.1 10.0 8.0 -9.2 0 48.9 - - - - -
  Last updated: 30 Apr 2019

  Vietnam Emerging Market Fund SICAV (UCITS V complaint fund) - VEMF SICAV