Giới Thiệu Chung Về VCAS

   

  VCAS là hệ thống phần mềm ưu việt chuyên biệt cho ngành quản lý quỹ đầu tư được xây dựng bởi các chuyên gia của VAM. Hệ thống VCAS phục vụ đắc lực cho việc phân tích công ty, quản lý danh mục đầu tư và hoạt động mua bán chứng khoán của các quỹ do VAM quản lý, góp phần làm tăng thêm hiệu quả đầu tư của VAM.

  Hệ thống VCAS có những chức năng chính như sau:

   

  I. Dữ Liệu Đầu Vào

   

  1. Phân tích công ty

   

  Thông tin của các công ty VAM chọn lọc để đầu tư sẽ được phân tích và lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống. Các dữ liệu này luôn được xem lại và cập nhật liên tục để đảm bảo thông tin cung cấp đúng giá trị thực của các công ty vào thời điểm đưa ra quyết định đầu tư.

  Hệ thống VCAS giúp các Chuyên viên Phân tích Đầu tư thực hiện:
  - Việc phân tích công ty theo phương pháp định tính và định lượng một cách toàn diện và hiệu quả,
  - Lưu giữ nội dung các buổi gặp gỡ trao đổi thường xuyên giữa các Chuyên viên Phân tích Đầu tư của VAM và lãnh đạo các công ty mà VAM đang cân nhắc đầu tư,
  - Lưu giữ kết quả nghiên cứu phân tích và thông tin của các công ty trên một cơ sở dữ liệu tập trung để tiện cho việc tham kháo và đối chiếu so sánh.

   

                           

  2. Giao dịch Chứng khoán

   

  Hệ thống VCAS cũng có chức năng lưu giữ thông tin về hoạt động giao dịch chứng khoán của VAM. Thông tin các giao dịch chứng khoán của các quỹ do VAM quản lý đã thực hiện trong ngày sẽ được Chuyên viên Quản trị Hành chính Quỹ lưu vào hệ thống cuối mỗi ngày. Những thông tin này sẽ được hệ thống xử lý và sau đó có thể được tra cứu bất cứ lúc nào.

                           
  3. Quản lý Danh mục Đầu tư

   

  Với cơ sở dữ liệu đầy đủ và toàn diện được cập nhật hàng ngày liên quan đến việc phân tích công ty, hoạt động đầu tư và giao dịch chứng khoán của VAM, hệ thống VCAS hỗ trợ rất hiệu quả cho hoạt động quản lý danh mục đầu tư tại VAM.

  Hệ thống VCAS cho phép các Giám đốc Quản lý Danh mục Đầu tư thực hiện:
  - Lưu trữ và giám sát các hoạt động mua - bán chứng khoán,
  - Theo dõi cơ cấu danh mục đầu tư và hiệu quả đầu tư,
  - Cập nhật giá cổ phiếu niêm yết và OTC,
  - Theo dõi danh sách các cổ phiếu được giao dịch hàng ngày thông qua từng công ty chứng khoán và mức phí chiết khấu của họ,
  - Theo dõi thông tin về tỷ giá hối đoái, và
  - Xuất báo cáo các quỹ.

                          

   

  II. Thông Tin Đầu Ra – Báo Cáo

   

  Dữ liệu trong hệ thống VCAS có thể được xuất ra dưới nhiều dạng báo cáo vào bất cứ thời điểm nào để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Một số loại báo cáo thường được hệ thống VCAS xuất ra để phục vụ cho hoạt động của VAM bao gồm báo cáo phân tích các công ty, báo cáo tình hình hoạt động của danh mục đầu tư, báo cáo giao dịch mua bán chứng khoán của các quỹ, và báo cáo hàng tháng của các quỹ gửi đến nhà đầu tư.

  Các loại báo cáo hệ thống VCAS thường xuất ra là:

   

  1. Báo cáo phân tích công ty

   

  Một bản báo cáo phân tích công ty được VCAS xuất ra bao gồm thông tin tổng quan của doanh nghiệp, đánh giá năng lực của ban quản trị, phân tích mô hình SWOT, các tỷ số tài chính, dự báo kết quả hoạt động , triển vọng phát triển của doanh nghiệp và định giá doanh nghiệp. Thông qua nhiều quy trình và phương pháp phân tích, báo cáo phân tích công ty phục vụ rất hiệu quả cho các quyết định đầu tư. 

   

                           

   

  2. Báo cáo giao dịch chứng khoán và quản lý danh mục vốn đầu tư

   

  Một bản báo cáo giao dịch chứng khoán và quản lý danh mục vốn đầu tư sẽ được cập nhật các thông tin mới nhất về tình hình mua – bán chứng khoán và cấu trúc danh mục vốn đầu tư của các quỹ của VAM. 

                           
   
  3. Báo cáo của các quỹ đầu tư

   

  Báo cáo của một quỹ đầu tư sẽ có đầy đủ các thông tin cập nhật về thị trường, danh mục vốn đầu tư,  tình hình hoạt động của các quỹ VAM đang quản lý trong sự so sánh tương quan với các quỹ khác đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

   

                          

   

   4. Công Cụ Tìm Kiếm Chuyên Sâu

   

  Đồng thời, hệ thống cơ sở dữ liệu của VCAS cũng cung cấp các công cụ tìm kiếm thông tin chuyên sâu giúp cho việc đối chiếu, so sánh hoạt động giữa các công ty quản lý quỹ đầu tư và các doanh nghiệp khác hoạt động trên thị trường tài chính.