Các Đối tác Chiến lược

    Năm 2014, VAM thiết lập đối tác với công ty DZ PRIVATBANK S.A và IPConcept (Luxemburg) S.A để thành lập quỹ UCITS Vietnam Emerging Market Fund SICAV tại Luxembourg.

    Image

    DZ PRIVATBANK là công ty con của tập đoàn ngân hàng hợp tác Đức, cung cấp dịch vụ cho các ngân hàng cá nhân cao cấp (private banking), quỹ đầu tư và tài chính tiền tệ. DZ PRIVATBANK đặt trụ sở chính tại Luxemburg và có văn phòng đại diện tại Đức, Thụy Sĩ và Singapore. DZ PRIVATBANK đảm nhiệm chức năng ngân hàng lưu ký cho nhiều quỹ thuộc Nhóm Đầu tư Công đoàn và thuộc các tổ chức khác, và là một trong những nhà cung cấp dịch vụ này lớn nhất tại Luxembourg với 610 quỹ và xấp xỉ 100 tỷ EURO giá trị tài sản đang được lưu ký.

    Image

    IPConcept là công ty con có 100% vốn sở hữu bởi công ty DZ PRIVATBANK, với văn phòng đặt tại Luxemburg và Zurich. IPConcept có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực hiện thực hóa các ý tưởng về dự án quỹ đầu tư cho các tổ chức khác trong hơn 15 năm qua. IPConcept hiện đang đồng quản lý hơn 450 quỹ với các công ty quản lý quỹ đầu tư bên ngoài, bao gồm các ngân hàng cá nhân cao cấp và các công ty quản lý đầu tư nhỏ độc lập hàng đầu hiện nay.