Được thành lập từ đầu năm 2007 tại Cayman Islands, VEMF là quỹ đầu tư dạng mở với tần suất mở quỹ hàng tháng, chuyên đầu tư vào chứng khoán của các công ty cổ phần hóa, các công ty chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), các công ty OTC, và công ty niêm yết tại Việt Nam. Quỹ cũng có thể đầu tư vào các công cụ nợ có thể chuyển đổi hay những công cụ phái sinh khác .

   

     Bản Cáo Bạch Của Quỹ

   

  Investor login

   

   

  Thông tin Quỹ VEMF

  Loại hình quỹ Quỹ dạng mở, được thành lập tại Cayman Islands thuộc Vương quốc Anh
  Thời gian thành lập Tháng 2 năm 2007
  Thị trường đầu tư Vietnam
  Chỉ số chứng khoán chuẩn VN-Index
  Chu kỳ tính NAV Hàng tháng
  Tiền tệ giao dịch Đô la Mỹ
  Phí quản lý quỹ 2% / năm
  Thưởng hoạt động 15% giá trị tăng thêm của NAV năm nay so với NAV cao nhất của năm trước đó
  Giá trị tối thiểu cho lần đầu tiên góp vốn US$100,000
  Các ký hiệu của quỹ

  ISIN: KYG 936131005;

  CUSIP: G93613100;

  Bloomberg: VAMVEMF KY Equity;

  Reuters: 65092798

  Công ty quản lý quỹ Vietnam Asset Management Limited
  Ngân hàng giám sát Deutsche Bank AG Singapore
  Ngân hàng lưu ký Deutsche Bank AG Vietnam
  Công ty kiểm toán Grant Thornton
  Công ty tư vấn pháp lý (Cayman Islands) Maples & Calder

   

  Performance

  (As of 30 Nov, 2016)

    NAV/Share Change (%)
  1 M 3 M 6 M YTD 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y Since Inception
  VEMF 7.99 0.8 12.4 8.9 8.9 -9.1 -10.0 7.7 33.8 48.8 -13.7
  VN-Index (USD) - 2.6 12.6 10.1 10.1 4.4 4.6 25.0 40.3 34.9 -60.4

  Sector Breakdown

  Sector Breakdown

   

  Funds
  Fund As of NAV/unit Returns (%) Inception date Structure Open frequency Bloomberg Reuters
  1M 3M 6M YTD 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 Y 8 Y 9 Y 10 Y Since Inception
  VEMF SICAV - CLASS A 31 Oct, 2017 EUR 1,136.7 -0.1 -1.7 -3.4 -5.5 -6.8 1.5 1.3 13.7 18 Jun, 2014 Open-ended Daily IPCVEMA LX 68266524
  VN-Index - - 6.5 10.0 10.3 15.0 14.4 29.6 44.7 84.2 118.8 - - - - - 61.8 - - - - -
  VEMF SICAV - CLASS B 31 Oct, 2017 EUR 1,103.0 -0.1 -1.8 -3.6 -5.8 -7.2 0.1 -1.4 10.3 01 Aug, 2014 Open-ended Daily IPCVEMB LX 68266525
  VN-Index - - 6.5 10.0 10.3 15.0 14.4 29.6 44.7 - - - - - - - 53 - - - - -
  VEMF SICAV - CLASS C 31 Oct, 2017 USD 1,021.8 -1.4 -2.4 3.4 4.8 -0.9 2.2 05 Aug, 2016 Open-ended Daily IPCVEMC LX -
  VN-Index - - 5.1 8.8 18.1 27.3 21.8 - - - - - - - - - 32.2 - - - - -
  VEMF 30 Nov, 2016 USD 8.0 0.8 12.4 8.9 8.9 -9.1 -10.0 7.7 33.8 48.8 0 0 0 0 0 -13.7 28 Feb, 2007 Open-Ended Monthly VAMVEMF KY Equity 65092798
  VN-Index - - 2.6 12.6 10.1 10.1 4.4 4.6 25.0 40.3 34.9 0 0 0 0 0 -60.4 - - - - -
  Last updated: 31 Oct 2017

  Vietnam Emerging Market Fund (Cayman) - VEMF

  Vietnam Emerging Market Fund SICAV (UCITS V complaint fund) - VEMF SICAV