Quản Lý Quỹ Đầu Tư

  Với đội ngũ chuyên gia đầu tư giỏi và giàu kinh nghiệm được hỗ trợ bởi hệ thống VCAS, kết hợp với quy trình đầu tư chặt chẽ, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cao và quản trị doanh nghiệp tốt, VAM cung cấp dịch vụ quản lý quỹ đầu tư hàng đầu tại Việt Nam.

  Hiện nay, VAM đang quản lý một số quỹ quỹ đại chúng dưới dạng quỹ đóng và quỹ mở như:

   

  Vietnam Emerging Market Fund SICAV (VEMF SICAV)

  Funds
  Fund As of NAV/unit Returns (%) Inception date Structure Open frequency Bloomberg ISIN Code
  1M 3M 6M YTD 1 Y 3 Y Since Inception
  VEMF SICAV - CLASS A 30 Apr, 2019 EUR 1,188.8 0.1 4.0 -0.1 4.3 -11.0 13.6 18.9 18 Jun, 2014 Open-ended Daily IPCVEMA LX LU1042536018
  VN-Index (EUR) - - -0.3 8.8 12.2 10.5 -1.4 60.3 90 - - - - -
  VEMF SICAV - CLASS B 30 Apr, 2019 EUR 1,140.9 0 3.8 -0.3 4.1 -11.5 11.3 14.1 01 Aug, 2014 Open-ended Daily IPCVEMB LX LU1042536281
  VN-Index (EUR) - - -0.3 8.8 12.2 10.5 -1.4 60.3 79.7 - - - - -
  VEMF SICAV - CLASS C 30 Apr, 2019 USD 1,007.6 -0.5 1.6 -1.8 2.2 -17.6 0 0.8 05 Aug, 2016 Open-ended Daily IPCVEMC LX LU1218444351
  VN-Index (USD) - - -1.2 6.1 10.0 8.0 -9.2 0 48.9 - - - - -
  Last updated: 30 Apr 2019

  Vietnam Emerging Market Fund SICAV (UCITS V complaint fund) - VEMF SICAV