Quản Lý Quỹ Đầu Tư

    Với đội ngũ chuyên gia đầu tư giỏi và giàu kinh nghiệm được hỗ trợ bởi hệ thống VCAS, kết hợp với quy trình đầu tư chặt chẽ, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cao và quản trị doanh nghiệp tốt, VAM cung cấp dịch vụ quản lý quỹ đầu tư hàng đầu tại Việt Nam.

    Hiện nay, VAM đang quản lý một số quỹ quỹ đại chúng dưới dạng quỹ đóng và quỹ mở như:

     

    Vietnam Emerging Market Fund SICAV (VEMF SICAV)