Icon FAQs

Image

  1. Làm thế nào để đầu tư vào các quỹ của VAM?

  • Nếu bạn muốn đầu tư vào Quỹ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với Phòng Quan hệ Nhà Đầu tư theo địa chỉ email: IR@vietnamam.com hoặc
   Điện thoại: +84 28 3910 3757 / +84 28 3910 3787
   Fax: +84 28 3910 3794

  2. Các Quỹ của VAM được niêm yết tại sàn giao dịch nào, ở đâu ? Làm thế nào để tôi bán lại chứng chỉ Quỹ đã mua của VAM ?

  • Hiện nay, các Quỹ của chúng tôi không được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán. Nhưng với cấu trúc Quỹ dạng mở, nhà đầu tư muốn bán lại chứng chỉ quỹ của VAM có thể bán chứng chỉ quỹ trực tiếp với các Quỹ mà họ đã đầu tư vào các ngày giao dịch của Quỹ đó.

  3. Ký hiệu các Quỹ của VAM là gì?

   Ký hiệu Vietnam Emerging Market Fund SICAV – VEMF SICAV
   A Shares B Shares C Shares D Shares
   ISIN Code LU1042536018 LU1042536281 LU1218444351 LU1218444435
   Bloomberg ID IPCVEMA LX IPCVEMB LX IPCVEMC LX IPCVEMD LX
   Securities No A1XE8U A1XE8V A14RPQ A14RPR

  4. Tôi sẽ liên hệ với ai khi có thắc mắc hay cần thông tin liên quan đến chứng chỉ quỹ của VAM mà tôi đang nắm giữ ?

  • Nếu bạn có thắc mắc hay cần thông tin liên quan đến chứng chỉ quỹ hay các Quỹ mà VAM đang quản lý, hãy liên hệ với Phòng Quan hệ Nhà đầu tư của chúng tôi theo địa chỉ Email: IR@vietnamam.com hoặc
   Điện thoại: +84 28 3910 3757 / +84 28 3910 3787
   Fax: +84 28 3910 3794
  Funds
  Fund As of NAV/unit Returns (%) Inception date Structure Open frequency Bloomberg ISIN Code
  1M 3M 6M YTD 1 Y 3 Y Since Inception
  VEMF SICAV - CLASS A 30 Apr, 2019 EUR 1,188.8 0.1 4.0 -0.1 4.3 -11.0 13.6 18.9 18 Jun, 2014 Open-ended Daily IPCVEMA LX LU1042536018
  VN-Index (EUR) - - -0.3 8.8 12.2 10.5 -1.4 60.3 90 - - - - -
  VEMF SICAV - CLASS B 30 Apr, 2019 EUR 1,140.9 0 3.8 -0.3 4.1 -11.5 11.3 14.1 01 Aug, 2014 Open-ended Daily IPCVEMB LX LU1042536281
  VN-Index (EUR) - - -0.3 8.8 12.2 10.5 -1.4 60.3 79.7 - - - - -
  VEMF SICAV - CLASS C 30 Apr, 2019 USD 1,007.6 -0.5 1.6 -1.8 2.2 -17.6 0 0.8 05 Aug, 2016 Open-ended Daily IPCVEMC LX LU1218444351
  VN-Index (USD) - - -1.2 6.1 10.0 8.0 -9.2 0 48.9 - - - - -
  Last updated: 30 Apr 2019

  Vietnam Emerging Market Fund SICAV (UCITS V complaint fund) - VEMF SICAV