banner22

Vietnam Asset Management là một công ty quản lý quỹ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư vào cổ phiếu của các công ty tư nhân và công ty cổ phần Việt Nam trong suốt thế kỷ qua...

Tìm hiểu thêm

Icon Thông Tin Quỹ Đầu Tư

Thay đổi NAV 1 tháng (%) Thay đổi NAV tính từ đầu năm (%) Thay đổi NAV từ khi thành lập (%)
Vietnam Emerging Market Fund SICAV - Class A (EUR) -1.5 2.7 17.0
VN-Index (EUR) -1.3 9.3 86.9
Vietnam Emerging Market Fund SICAV - Class B (EUR) -1.6 2.5 12.3
VN-Index (EUR) -1.3 9.3 79.3
Vietnam Emerging Market Fund SICAV - Class C (USD) -1.9 0.2 -1.2
VN-Index (USD) -1.6 6.6 46.1
Số liệu của ngày 31/05/2019

Icon Khu Vực Tải Tài Liệu

 

 

Để nhận bản tin hàng tháng, vui lòng nhập tên và địa chỉ email của bạn:

 

Funds
Quỹ Tính đến ngày NAV/chứng chỉ quỹ Kết quả đầu tư (%) Ngày thành lập Loại hình quỹ Tần suất mở quỹ Ký hiệu trên Bloomberg Mã ISIN
Thay đổi NAV 1 tháng Thay đổi NAV 3 tháng Thay đổi NAV 6 tháng Thay đổi NAV tính từ đầu năm 1 N 3 N Từ khi thành lập
VEMF SICAV - CLASS A 31/05/2019 EUR 1,170.5 -1.5 -2.4 -0.2 2.7 -6.2 6.4 17.0 18/06/2014 Quỹ dạng mở Hàng Ngày IPCVEMA LX LU1042536018
VN-Index (EUR) - - -1.3 -0.8 6.6 9.3 4.1 51.2 86.9 - - - - -
VEMF SICAV - CLASS B 31/05/2019 EUR 1,122.9 -1.6 -2.5 -0.5 2.5 -6.6 4.2 12.3 01/08/2014 Quỹ dạng mở Hàng Ngày IPCVEMB LX LU1042536281
VN-Index (EUR) - - -1.3 -0.8 6.6 9.3 4.1 51.2 79.3 - - - - -
VEMF SICAV - CLASS C 31/05/2019 USD 988.4 -1.9 -4.6 -2.5 0.2 -10.1 0 -1.2 05/08/2016 Quỹ dạng mở Hàng Ngày IPCVEMC LX LU1218444351
VN-Index (USD) - - -1.6 -3.0 4.1 6.6 -0.5 0 46.1 - - - - -
Cập nhật mới nhất: 31/05/2019

Vietnam Emerging Market Fund SICAV (UCITS complaint fund) - VEMF SICAV